Travertin

Travertin je velmi světlou horninou, která se může pohybovat od bělavě žluté až nažloutlé, někdy je zbarven do červena v závislosti na příměsích. Někdy se objevuje v tmavších nuancích např. jako Travertino noce. Jeho uloženiny jsou často zaoblené, hroznovité a mají často dobře viditelnou páskovanou strukturu. Vyskytuje se v krasových oblastech tvořených vápencem, případně dolomitem.
 

 

Travertin obklady a dlažba

Travertin je usazená a následně přeměněná hornina vznikající na pevnině. Složením odpovídá vápenci, na rozdíl od něj je pórovitý. Je tvořen malými zrnky čistého uhličitanu vápenatého (tzn. kalcitu), která poutají dohromady ostatní částečky, z nichž je travertin tvořen. Na rozdíl od vápence vzniklého ve slanovodním prostředí vzniká travertin v prostředí sladkovodním.

Dříve stavební kámen – antické Koloseum je z velké části postaveno z travertinu. V současnosti je používán jako obkladový kámen vhodný do interiérů nebo do exteriérů jako fasádní kamenný obklad (vila Tugendhat), případně ho lze také použít na kamennou dlažbu.